Aktiv Rehab har avyttrat kliniken i stan från den 17/2